^Vrati na vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Grejanje

grejanje staklenikagrejanje staklenikaGrejanje staklenika predstavlja veoma visoku stavku u troškovima proizvodnje naročito u poslednjem periodu kad je energija izuzetno skupa. Zbog toga je veoma važno da se za grejanje staklenika odabere ekonomsko i funkcionalno najpovoljniji grejni sistem. Za održavanje povoljne klime u stakleniku neophodne su skupe instalacije i znatan utrošak energije.

Zbog toga je veoma važno da se s velikom pažnjom izračuna potrebna količina toplote i odgovarajući kapacitet instalacija. Proizvedena toplotna energija prenosi se u staklenički prostor preko grejnih tela. Važno je da grejna tela budu što manja, da zauzimaju malu korisnu površinu staklenika, da ne zasenjuju biljke, da izručuju što više toplote po jedinici grejne površine i de mogu lako da se održavaju.                                                            

                Veoma je važno da grejne cevi budu pravilno raspoređene u prostoru staklenika, s ciljem da se obezbedi ravnomerna raspodela toplote i omogući lako kretanje oruđa za rad. Veoma je važna pravilna montaža kotla i grejnih cevi. Kotao bi, ukoliko je to moguće, trebalo  postaviti na nižem nivou od površine staklenika.

Za grejanje staklenika neophodna je velika količina toplote, zbog toga izgradnja ovakvih objekta mora biti najuže povezana s izvorima jeftine energije i primenom ekonomičnih sistema grejanja. Kao primarni toplotni izvor za grejanje staklenika koristi se sunčeva energija kao i drugi energetski izvori: toplotna pumpa, nafta, gas, ugalj, drvo, biomasa, izvor tople vode, geotermalna bušotina i električna struja.

Toplotni efekat sunčeve radijacije ostvaruje se tako što kratko talasni sunčevi zraci prolaze kroz staklo i padaju unutar staklenika i pretvaraju se u dugo talasne - infracrvene toplotne zrake. Zatim se toplota u stakleniku akumulira a samim tim se i temperatura povećava. Zato se takaf efekat i naziva efekat "staklene bašte".

Za razliku od stakla, folije od polietilena propuštaju do 80 % toplotnog zračenja, polamida 40% i pvc folija - 10%. Zbog toga se plastenici od polietilenske folije brže hlade u noćnim časovima.

Toplotna pumpa je uređaj koji oduzima toplotu iz vode ili vazduha i uvodi je u staklenik. Ona radi poput frižidera ali u obrnutom smeru - rashlađuje spoljnu temperaturu a zagreva unutrašnji prostor. Prirodne termalne vode su izuzetano povoljan izvor toplote za zagrevanje staklenika, toplotna energija je besplatna i obezbeđuje potpunu energetsku nezavisnost.

Tip grejanja se odredjuje prema klimatskim uslovima terena, tipu biljaka koji se gaji i okolnim raspoloživim resursima. U pojedinim klimatskim područjima ponekad više pažnje treba obratiti na hladjenje objekta nego na grejanje. U predelima sa velikim snežnim padavinama treba voditi racuna o posebnom grejanju oluka i krova zbog naslaga snega.

 Navodnjavanje:navodnjavanje staklenika

·         kap po kap

·         orošavanje

·         natapanje

·         kransko zalivanje

·         zamagljivanje

Sistem orošavanja i kapanja koristi plastične ili metalne cevi koje su fiksne ili mobilne sa odgovarajućim otvorima, rasprskivačima ili kapaljkama. Celi sistem navodnjavanja može se povezati sa uređajem za programiranje koji automatski otvara ili zatvara elektro-magnetne ventile i tako reguliše količinu vode i trajanje navodnjavanja.                            

                 

Osvetljenje i dosvetljavanjelampe staklenik

Poslednjih godina znatno se povećalo znanje o uticaju svetlosti za rast i prinos biljaka, a razvoj novih tipova lampi i novih tehnika uzgajanja javio se kao posledica ekonomičnog predloga o upotrebi veštačkog svetla za iradijaciju biljaka. Ovo je omogućilo komercijalnom uzgajivaču ne samo da poveća produktivnost svog poduhvata, u smislu veće količine i boljeg kvaliteta biljaka, kraćeg vremena uzgajanja, već i da proizvodi biljke koje će u najpogodnije vreme biti na tržištu.

 

Ovo je takođe učinilo prektično nezavisnim od dnevne svetlosti i omogućilo uzgajanje useva tokom cele godine u onim delovima sveta gde je inače to nemoguće. Značajna primena je i u kontrolisanju proizvodnje semena i pelcera, i u ubrzavanju ili usporavanju biljaka i žbunova.           

dosvetljavanje staklenika

          

           Potpuno kontrolisana okolina se ne može postići oslanjanjem samo na raspoloživo dnevno svetlo, tako da će od sada pa nadalje veštačko svetlo igrati ulogu od većeg značaja. Sa toliko mnogo varijabli kao što su: sorte biljaka, objekti, tipovi lampi, tip zračenja, potrebna jačina zračenja, dužina neophodne dnevne iradijacije i period u kome je iradijacija najefikasnija, jasno je da velika količina informacija treba da se razmotri ako se žele postići najbolji rezultati iz uloženih sredstava.

Bilo koji izvor elektromagnetnog zračenja, sunce ili neki veštački radijator, emituje izvesnu količinu energije koja se sastoji od elektormagnetnih vibracija. Ova radijacija se može shvatiti kao talasno kretanje koje ima stalnu brzinu ali sa mogućim varijacijama u dužini talasa.                              

osvetljenje staklenika

       Veštačko osvetljenje se može relativno jednostavno i jeftino korisititi za produženje dana. Ovo zbog toga što je potrebna količina ozračenja samo 150 do 400 mW/m2. njegovo korišćenje za manipulisanje vremenom cvetanja je potrebno privlačno za komercijalne odgajivače. Osvetljavanje kućnih biljaka i cveća u kućama, kancelarijama, komercijalnim zgradama, cvećarama itd. nije samo dekorativni element nego održava i ubrzava rast.

Izbor tipa lampi za određenu instalaciju za ozračivanje biljaka prvenstveno će zavisiti od svrhe za koju je namenjena. Za garden centre se koristi jače osvetljenje u skladu sa potrebama samog objekta.                              

                U ponudi imamo metal-halogen i natrijum svetiljke za dosvetljavanje odnosno za vestačko sunce i produžetak fotosinteze u periodima sa kratkom dnevnom svetlošću. Snaga sijalica se kreće od 400W do 600W a jedna svetiljka pokriva površinu od 6 do 10m2. Idealne su za rasad jer oslobadjaju i deo toplotne energije koji greje samu biljku.

Zasenčenje

zasencenje staklenikaU našim klimatskim uslovima u periodu proleće - leto dolazi do intenzivnog dejstva sunca i štetnog osvetljenja ( intezitet od 50,000 luksa zadržava rast) i visoke temperature. Zato pribegavamo zasenčenju staklenika: premazivanje spoljne strane stakla, postavljanje mreža, roletni, trske i akrilnog platna, a u cilju postizanja boljih uslova za rast biljaka.

Zasenčenje se koristi kao zaštita od prejakog sunca, kao termo pokrivač ili za potpuno zamračivanje objekta zbog regulacije fotosinteze. Može biti krovno, bočno i spoljno, u zavisnosti od namene. Kao termo pokrivač sluzi za zadrzavanje toplote i što sporije hladjenje objekta. Sama zavesa se sastoji od protkanih traka aluminijuma koji ima izuzetna termo svojstva. Otporna je na UV zračenje i rok upotrebe joj je oko 15 godina.zasena staklenika                 

                Mehanizam za navlačenje zavese može biti na elektromotorni ili ručni pogon. Ručni pogon se koristi za manje objekte. Uz elektromotorni pogon postoji mogućnost povezivanja automatike i podešavanja granice osvetljenja u stakleniku. Cena ovih pogona je uglavnom ista tako da sve zavisi od vaših potreba.                

Automatika

Veliki kompleksi staklenika nezamislivi su bez prisustva automatike. Ona prema potrebi moze regulisati ceo proces proizvodnje, od prihrane biljaka, osvetljenja i orošavanja do regulisanja grejanja i provetravanja. Male meteorološke stanice koje su povezane sa glavnim kompjuterom upravljaju radom staklenika u zavisnosti od spoljasnjih vremenskih uslova. Staklenik ima nadzor 24h dnevno sto znatno olakšava ceo proces proizvodnje.

automatika staklenika automatika staklenika automatika staklenika

Transportne instalacije

Veliki savremeni staklenici se opremaju i nekim specifičnim instalacijama koje omogućavaju lakši rad i doprinose povećanju ekonomičnosti. Ovo se odnosi na način uzgajanja biljaka, berbe i transporta plodova duž staklenika. To mogu biti platforme, transportne trake, kolica -  lift platforme koje se kreću po cevima za grejanje koji su postavljene pri tlu.

transport staklenik staklenik kolica

 

 

 Copyright © 2022 Eureka  Rights Reserved.